Antalya Havalimanı – Fethiye Transfer

Antalya Havalimanı ? Fethiye Transfer Mesafesi : 210 km.
Antalya Havalimanı ? Fethiye Transfer Süresi : Yaklaşık 3 Saat 15 Dakika