Antalya Havalimanı – Patara Transfer

Antalya Havalimanı ? Patara Transfer Mesafesi : 236 km.
Antalya Havalimanı ? Patara Transfer Süresi : Yaklaşık 3 Saat 30 Dakika