Dalaman Havalimanı – Fethiye Transfer

Dalaman Havalimanı – Fethiye Transfer Mesafesi : 54 km.
Dalaman Havalimanı – Fethiye Transfer Süresi : Yaklaşık 55 Dakika